Προγράμματα

Εκπαιδευτικές & Βιωματικές Ομάδες Ενηλίκων

Η ομάδα Συναισθηματικής Ανάπτυξης & Αυτογνωσίας, αποτελεί ένα «βιωματικό ταξίδι» που παρέχεται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Βασικός σκοπός της ομάδας είναι να γνωρίσει κανείς περισσότερο τον εαυτό του και να εκφράσει τους φόβους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς της ζωής του.

Η συμμετοχή ενός ατόμου στην ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο, λόγω του ότι μαθαίνει, καλλιεργεί και εκφράζει τα συναισθήματά του προς τους άλλους, διαχειρίζεται αγχογόνες καταστάσεις στη ζωή του, βελτιώνει τις δυσλειτουργικές του σκέψεις και συμπεριφορές σε πιο λειτουργικές και προοδευτικά ενισχύει την αυτοεκτίμηση του. Η ομάδα αποτελεί πηγή στήριξης για τα μέλη της καθώς και μια διαφορετική εμπειρία ζωής τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

Προτείνουμε...
Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο, “Νέες Τάσεις στην Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία”, από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Συμμετείχα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στο συλλογικό έργο που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς. 

Περισσότερα