Προγράμματα

Γονείς στην Πράξη

Ομάδες Γονέων προσχολικής – σχολικής – εφηβικής ηλικίας

Ο ρόλος του γονέα αποτελεί αναμφισβήτητα μία πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Πολλές φορές η αγάπη και τα γονικά ένστικτα που παρέχουμε στα παιδιά μας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Μέσα από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής είναι απαραίτητο να μάθει ή να εμπλουτίσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του, ώστε να μπορεί να επιλύει συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα στην οικογένεια του εποικοδομητικά, να καλλιεργεί την ασφάλεια και την αυτονομία στα μέλη του, να επενδύει στην επικοινωνία, καθώς και να προάγει τη συναισθηματική, σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών του.

Μέσα από το πρόγραμμα “Γονείς στην Πράξη”, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, να ακούσουν τους άλλους γονείς, να εκθέσουν τις εμπειρίες τους και να πάρουν έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης οο και επικοινωνίας. Το πρόγραμμα “Γονείς στην Πράξη” αποσκοπεί στην καλλιέργεια των κατάλληλων επικοινωνιακών τεχνικών που θα φέρουν την ισορροπία στη σχέση γονέα – παιδιού καθώς και στη διαχείριση καθημερινών δυσκολιών και προκλήσεων μέσα από ένα εύρος θεραπευτικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν “στην πράξη”.

Η θεματολογία των ομάδων γονέων ακολουθεί ένα βασικό κορμό με θέματα που αντιπροσωπεύουν και καλύπτουν την κάθε ηλικιακή ομάδα και παράλληλα διαμορφώνεται και μέσα από τα αιτήματα που θα προκύψουν από την εισαγωγική συνάντηση της κάθε ομάδας με τη θεραπεύτρια.

Οι Ομάδες για τους Γονείς χωρίζονται στις παρακάτω ηλικιακές ομάδες:

Παραθέτουμε ενδεικτικά θέματα που αποτελούν τη δομή και παρουσιάζονται στις ομάδες:

Ομάδες βρεφικής & προσχολικής ηλικίας (0-3 & 3-6 ετών)

 • Ανάπτυξη του νηπίου, τι χρειάζεται να γνωρίζετε
 • Τα συναισθήματα των νέων γονέων – πως αναπτύσσετε ο συναισθηματικός δεσμός του γονέα με το παιδί του
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης
 • Ανασφάλειες και φόβοι των παιδιών
 • Κοινωνικοποίηση του νηπίου, παιδικός σταθμός – νηπιαγωγείο
 • Εκρήξεις θυμού – πείσματος

Ειδικά θέματα: φαγητό, ύπνος, εκπαίδευση τουαλέτας, τιμωρίες, ζήλια στα αδέλφια, φόβοι, άγχος αποχωρισμού, κ.ά.

Ομάδα σχολικής ηλικίας (6-12 ετών)

 • Ανάπτυξη παιδιού σχολικής ηλικίας, τι χρειάζεται να γνωρίζεται.
 • Προσαρμογή στο νέο περιβάλλον του σχολείου (οργάνωση μελέτης & ελεύθερος χρόνος)
 • Η σχολική ζωή και η ένταξή του στη μεγάλη ομάδα του σχολείου
 • Όρια στη συμπεριφορά των παιδιών
 • Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού μας
 • Πως μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν παράλληλα και αποτελεσματικά την εργασία με την οικογένεια

Ειδικά θέματα:  μαθησιακά προβλήματα, διάσπαση προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς, σχολικός εκφοβισμός, φιλία κ.ά.

Ομάδα εφηβικής ηλικίας (12-18 ετών)

 • Προεφηβική & εφηβική ηλικία: ποιες/τι αλλαγές φέρνουν στη ζωή του εφήβου
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  της εφηβείας
 • Σχέσεις με γονείς, αδέλφια, φίλους
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Πως διαμορφώνεται η προσωπικότητα του εφήβου & πως μεγαλώνει ένας συναισθηματικά υγιής ενήλικος

Ειδικά θέματα: υπερβολική χρήση δυαδικτίου, σχολικός εκφοβισμός, διατροφικά ζητήματα, επικοινωνία γονέα – έφηβου, σχέση μητέρας – κόρης, νυχτερινές έξοδοι, απομόνωση, ερωτική απογοήτευση, κ.ά.

 

Προτείνουμε...
Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο, “Νέες Τάσεις στην Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία”, από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Συμμετείχα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στο συλλογικό έργο που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς. 

Περισσότερα