Προγράμματα

Συμβουλευτική ζεύγους

Η συμβουλευτική ζεύγους βασίζεται στις αρχές της γνωσιακής θεραπείας (βλέπε γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία) και θεωρεί πως στα ζευγάρια λαμβάνουμε υπόψη μας πέντε βασικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Αυτά είναι, το περιβάλλον του ζευγαριού (το προσωπικό ιστορικό, η οικογένεια, οι συγκρούσεις, κ.ά.), η υγεία, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές και οι σκέψεις τους. Για να μπορέσει η σχέση να βελτιωθεί και να γίνει πάλι λειτουργική, θα πρέπει η συμβουλευτική να έχει ως στόχο να επιδράσει και να τροποποιήσει και τα πέντε αυτά στοιχεία προς όφελος του ζευγαριού.

Ένα πολύ σημαντικό στάδιο στη γνωσιακή θεραπεία ζευγαριών είναι ότι το ζευγάρι σταδιακά αντιλαμβάνεται τις δυσλειτουργικές του σκέψεις που το οδηγούν στις συγκρούσεις και ματαιώσεις και μαθαίνει, μέσα από μια σειρά από τεχνικές, να τις τροποποιεί.

Με την πάροδο των χρόνων τα ζευγάρια καταλήγουν σε συγκεκριμένες αντιλήψεις για τη σχέση και το σύντροφό τους με αποτέλεσμα να καλλιεργείται ένας αρνητικός τρόπος σκέψης και επικοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτού του τρόπου σκέψης είναι να οδηγείται ο καθένας από μόνος του σε μια σειρά από αρνητικές συμπεριφορές, αγνοώντας ή παραβλέποντας τα θετικά σημεία του συντρόφου του. Αυτό συνήθως οδηγεί τα ζευγάρια στο να υιοθετούν ένα τρόπο επικοινωνίας που στόχο έχει να τροφοδοτεί ένα φαύλο κύκλο σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών.

Η γνωσιακή θεραπεία ζευγαριών χρησιμοποιεί ένα σύνολο από τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να δουλευτούν τα «δύσκολα» σημεία που δυσχεραίνουν μια σχέση. Το ζευγάρι μαθαίνει παράλληλα τρόπους ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει εποικοδομητικά, να μάθει να λύνει τα προβλήματά του, και να μαθαίνει να ανακουφίζεται μέσα από τις δυσάρεστες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη σχέση τους.

Προτείνουμε...
Συμμετοχή σε συλλογικό έργο με τίτλο, “Νέες Τάσεις στην Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία”, από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Συμμετείχα με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στο συλλογικό έργο που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς. 

Περισσότερα