Νέο

«Γονείς στην πράξη»… μια άλλη ομάδα γονέων

Ο ρόλος του γονέα αποτελεί αναμφισβήτητα μία πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Πολλές φορές η αγάπη και τα γονικά ένστικτα που παρέχουμε στα παιδιά μας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Μέσα από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής είναι απαραίτητο να μάθει κανείς τρόπους ώστε να μπορεί να επιλύει τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια του εποικοδομητικά, να καλλιεργεί την ασφάλεια και την αυτονομία στα μέλη του, να επενδύει στην επικοινωνία, καθώς και να προάγει τη συναισθηματική, σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών του.

Μέσα από το πρόγραμμα «Γονείς στην πράξη», οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους και να πάρουν έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις σε θέματα της πολύπλευρης ανάπτυξης του παιδιού και αποτελεσματικής επικοινωνίας μαζί του. Το πρόγραμμα «Γονείς στην πράξη» αποσκοπεί στην καλλιέργεια των κατάλληλων επικοινωνιακών τεχνικών που θα φέρουν την ισορροπία μεταξύ γονέα – παιδιού καθώς και στη διαχείριση καθημερινών δυσκολιών και προκλήσεων μέσα από ένα εύρος θεραπευτικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν και θα εφαρμοστούν «στην πράξη». Οι ομάδες «Γονείς στην πράξη» χωρίζονται σε ομάδα προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας.

*Η ομάδα θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, ακολουθεί ένα πρόγραμμα 12 συναντήσεων το οποίο μπορεί να παραταθεί έπειτα από αίτημα των μελών και διεξάγεται δύο φορές το μήνα. Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στην ομάδα που σας ενδιαφέρει καλώντας μας στα τηλέφωνα που σας εξυπηρετούν.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Γονείς στην πράξη θα βρείτε στα Προγράμματα.