Νέο

Ομάδα Συναισθηματικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας

Η ομάδα Συναισθηματικής Ανάπτυξης & Αυτογνωσίας, αποτελεί ένα «βιωματικό ταξίδι» που παρέχεται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Βασικός σκοπός της ομάδας είναι να γνωρίσει κανείς περισσότερο τον εαυτό του και να εκφράσει τους φόβους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς της ζωής του.

Η συμμετοχή ενός ατόμου στην ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο, λόγω του ότι μαθαίνει, καλλιεργεί και εκφράζει τα συναισθήματά του προς τους άλλους, διαχειρίζεται αγχογόνες καταστάσεις στη ζωή του, βελτιώνει τις δυσλειτουργικές του σκέψεις και συμπεριφορές σε πιο λειτουργικές και προοδευτικά ενισχύει την αυτοεκτίμηση του. Η ομάδα αποτελεί πηγή στήριξης για τα μέλη της καθώς και μια διαφορετική εμπειρία ζωής τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους.

*Η ομάδα θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, ακολουθεί ένα πρόγραμμα 12 συναντήσεων το οποίο μπορεί να παραταθεί έπειτα από αίτημα των μελών και διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση. Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στην ομάδα καλώντας μας στα τηλέφωνα που σας εξυπηρετούν.