Νέο

Ομάδες Γονέων

Ο ρόλος του γονέα αποτελεί αναμφισβήτητα μία πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Πολλές φορές η αγάπη και τα γονικά ένστικτα που παρέχουμε στα παιδιά μας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Μέσα από τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής είναι απαραίτητο να μάθει κανείς τρόπους ώστε να μπορεί να επιλύει τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια του εποικοδομητικά, να καλλιεργεί την ασφάλεια και την αυτονομία στα μέλη του, να επενδύει στην επικοινωνία, καθώς και να προάγει τη συναισθηματική, σωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών του.

Μέσα από το φιλικό και εχέμυθο περιβάλλον μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να γίνει μια πρώτη εισαγωγή για το τι είναι οι σχολές γονέων, τι χρησιμότητα έχουν στην σημερινή εποχή και πόσο η εκπαίδευση ενός γονέα μέσα από μια τέτοια ομάδα, βοηθά ουσιαστικά ένα παιδί δίνοντάς του τις βάσεις στις οποίες θα αναπτύξει ολόπλευρα τα συστατικά της προσωπικότητάς του.

Οι Ομάδες Γονέων αφορούν: προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία.

*Υπεύθυνη προγραμμάτων είναι η κα Λίλιαν Μουμουλέτσα. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2102631884, 2294773070, 6946289896